Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de ocupados por antigüidade na empresa. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  <1 ano1 a 3 anos>3 anosNon sabe
Total actividade 18,9 22,8 54,0 4,3
Industria 17,0 17,5 62,6 2,9
Construción 20,9 30,4 44,5 4,1
Servizos 19,3 23,5 52,0 5,2

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
Porcentaxe sobre o total.

28-12-2009
Compartir: