Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas que dispoñen de equipamento e uso das tecnoloxías da información e da comunicación. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Total actividadeIndustriaConstruciónServizos
Intranet 20,0 21,7 12,9 21,5
Rede LAN 19,2 18,2 12,2 21,1
Informática de pedidos 15,2 19,1 5,7 16,9
Informática de xestión 22,4 25,6 14,4 23,8
Factura dixital 5,6 7,7 3,7 5,7
Software libre 20,6 19,6 16,7 21,8
Firma dixital 16,6 18,7 13,1 17,1
Tele traballo 2,3 1,5 0,6 2,8

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: