Índices de competitividade exterior


Índices de competitividade exterior de prezos e custos. Principais resultados

Espazo=Galicia
  UEMUE
  Total con prezos de consumoTotal con prezos industriaisTotal con valores unitariosTotal con custos laborais unitariosTotal co deflactor do PIBTotal con prezos de consumoTotal con prezos industriaisTotal con valores unitariosTotal con custos laborais unitariosTotal co deflactor do PIB
2018 100,2 101,5 95,2 97,0 99,6 101,2 102,2 95,6 97,3 100,5
2019 99,6 100,9 96,2 100,2 99,4 100,5 101,6 96,4 100,1 100,2
2020 98,8 100,6 97,6 99,3 98,3 99,0 100,8 97,8 98,4 98,2
2021 100,2 101,2 98,0 99,7 98,9 100,1 101,3 98,2 98,7 98,6
   2021/Outubro 101,5 101,1 95,1     101,4 101,1 95,3    
   2021/Novembro 101,3 102,3 97,5     101,2 102,4 97,8    
   2021/Decembro 101,9 102,6 98,8 97,0 99,6 101,8 102,7 99,1 96,0 99,2
2022/Xaneiro 101,7 101,5 100,4     101,4 101,5 100,7    
2022/Febreiro 101,8 102,9 98,6     101,5 102,9 98,9    
2022/Marzo 102,8 103,5 97,6 96,2 99,6 102,7 103,8 98,1 95,2 99,0
2022/Abril 102,1 104,1 101,4     101,7 104,3 101,8    
2022/Maio 102,2 104,6 99,2     101,8 104,7 99,5    
2022/Xuño 102,8 105,2 100,6 95,7 99,8 102,4 105,3 100,9 94,5 99,1
2022/Xullo 102,8 104,8 101,5     102,4 105,0 101,8    
2022/Agosto 102,5 103,9 100,5     102,1 104,0 100,9    
2022/Setembro 101,5 104,1 97,7 .. 99,6 101,0 104,3 98,2 .. 98,9
2022/Outubro 100,3 104,3 97,1     100,0 104,5 97,6    
2022/Novembro 100,1 .. ..     99,6 .. ..    

Fonte: IGE. Índices de competitividade exterior
Nota: A caída do índice reflicte melloras na competitividade
  • UEM: Unión Económica e Monetaria
  • UE: Unión Europea

(..) Dato non dispoñible

10-01-2023
Compartir: