Condicións no traballo


Traballadores por conta propia segundo o motivo principal polo que decidiron traballar por conta propia. Ano 2016

Espazo=Galicia
  Falta de oportunidades atractivas de empregoMaior flexibilidade no horario de traballoTradición familiar, continuar cun negocio familiarPresentouse unha boa oportunidade de negocioIlusión por facer algo propioMaiores ingresosIndependencia persoal
Porcentaxe 27,60 2,85 27,26 13,62 21,18 2,79 4,70

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: