Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). Servizos

Variables en filas:  Código da CNAE 2009
Variables en columnas:  Descrición

  Descrición 
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
   45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
   46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
   47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO
   49 Transporte terrestre e por tubaxe
   50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
   51 Transporte aéreo
   52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
   53 Actividades postais e de correos
I HOSTALARÍA
   55 Servizos de aloxamento
   56 Servizos de comidas e bebidas
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS
   58 Edición
   59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
   60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
   61 Telecomunicacións
   62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
   63 Servizos de información
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS
   64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
   65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
   66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
   68 Actividades inmobiliarias
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
   69 Actividades xurídicas e de contabilidade
   70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
   71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
   72 Investigación e desenvolvemento
   73 Publicidade e estudos de mercado
   74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
   75 Actividades veterinarias
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES
   77 Actividades de aluguer
   78 Actividades relacionadas co emprego
   79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
   80 Actividades de seguranza e investigación
   81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
   82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
   84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
P EDUCACIÓN
   85 Educación
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
   86 Actividades sanitarias
   87 Asistencia en establecementos residenciais
   88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
   90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
   91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
   92 Actividades de xogos de azar e apostas
   93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
S OUTROS SERVIZOS
   94 Actividades asociativas
   95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
   96 Outros servizos persoais
T ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO;
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO
   97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
   98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
   99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: