IGE - Portal Educativo. Estatística Recreativa
Portal educativo IGE

Canto sabes de Galicia?


   Cantos concellos hai en Galicia?
        

   Cantos habitantes ten?
        Menos de 2 millóns
        Arredor de 2.500.000
        Arredor de 2.700.000
        Máis de 3 millóns

   Cal é o concello con máis poboación de Galicia?
        A Coruña
        Ourense
        Vigo
        Lugo

   E o máis grande en extensión?
        A Fonsagrada
        Lugo
        Vilalba
        Ourense

   Como é a poboación galega?
        Residen máis mozos que maiores (Mozos: menores de 20 anos Maiores: de 65 ou máis anos)
        Residen máis maiores que mozos (Mozos: menores de 20 anos Maiores: de 65 ou máis anos)

   En 2021, producíronse máis nacementos ou defuncións en Galicia?
        Nacementos
        Defuncións

   No 2022, a taxa de paro en Galicia ...

   Supera á de España
        Verdadeiro
        Falso

   Sitúase no 10,6%
        Verdadeiro
        Falso

   Galicia é a comunidade autónoma con menor taxa de paro
        Verdadeiro
        Falso

   No tocante ao sector de actividade dos traballadores galegos ...

   7 de cada 10 ocupados traballa no sector servizos
        Verdadeiro
        Falso

   A agricultura e pesca ocupa arredor do 20% dos traballadores
        Verdadeiro
        Falso

   A construción ocupa a máis traballadores que a industria
        Verdadeiro
        Falso

   O PIB per cápita en Galicia ...
        É inferior ao de España
        Supera ao de España

   Cal é o municipio galego con maior renda dispoñible por habitante?
        A Coruña
        Vigo
        Oleiros
        Santiago de Compostela