Empresas situadas / Empresas sediadas. Ano 2022

Fonte:
IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas

Nota:
Galicia: non se inclúen as empresas das seccións: T, U (CNAE-2009). A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano.
Portugal e Norte: O Sistema de Contas Integradas das Empresas exclue as secções K, O, T e U da CAE-Rev.3..