Taxa bruta de natalidade (Tanto por mil / Permilagem). Ano 2022

Fonte:
IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas e Estimativas Provisórias da População Residente

Nota:
Galicia e España: a taxa bruta de natalidade calculouse a partir do número de nacementos ocorridos no ano e a poboación do día 1 de xullo, obtida a partir das Cifras de población elaboradas polo INE. Para os nacementos considérase o lugar de residencia da nai.