Índice de envellecemento / Índice de envelhecimento. Ano 2022

Fonte:
INE. Padrón continuo
INE, I.P., Estimativas Anuais da População Residente

Nota:
A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte.
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
O índice de envellecemento está calculado como a poboación de 65 ou máis anos entre a poboación menor de 15 anos, por cen.