Canto sabes das eleccións ao Parlamento de Galicia??

Pregunta 2. As provincias galegas repártense os escaños (deputados) tendo en conta o tamaño da súa poboación. Se como mínimo cada provincia debe ter 10 escaños, cantos escaños lle corresponden a cada unha?


Poboación das provincias e Galicia para o ano 2020


Elixe a solución correcta

Votos obtidos polas principais candidaturas nas eleccións ao Parlamento de Galicia do ano 2020
Pregunta 4. Cantos votos son necesarios en cada unha das provincias galegas para conseguir 1 diputado no Parlamento de Galicia?


Censo de votantes nas provincias galegas nas eleccións de 2020


Elixe a solución correctaPorcentaxe de votos de cada candidatura nas provincias de Galicia nas eleccións do ano 2020