Plan Galego de Estatística 2012-2016. AVALIACIÓN

Anexo 1. Informe resumo

Anexo 2. Informe detallado por consellería

Listaxe de operacións estatísticas
Listaxe de outras actividades estatísticas

Anexo 3. Execución das actividades estatísticas por fases

Listaxe de operacións estatísticas
Listaxe de outras actividades estatísticas

Anexo 6. Satisfacción das metas de información

PGE 2012-2016. Grao de execución nos programas estatísticos anuais

Execución das OE, AE e Global (comparacion co global da C.A.G)