Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados que non estarían dispoñibles para traballar (no prazo de dúas semanas) segundo o motivo. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,0 100,0 100,0
Responsabilidades familiares ou razóns persoais 38,7 17,3 50,1
Enfermidade ou incapacidade propia 28,2 31,3 26,6
Ter que completar estudos ou formación 8,3 10,5 7,1
Pendente dun traballo 7,5 14,3 3,8
Non poder deixar o emprego actual debido ao período de preaviso 2,6 3,0 2,4
Outras razóns 14,7 23,5 10,1

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008
02-06-2009
Compartir: